تکذیب ادعای ایران مبنی بر تیراندازی گارد مرزی پاکستان توسط این کشور

به گزارش رسانک به نقل از رادیو فردا، دو روز پس از شلیک مرگبار به سوی سوختبران ایرانی، یک مقام محلی پاکستان در گفت‌وگو با رادیوفردا هر گونه تیراندازی گارد مرزی این کشور به سوخت‌بران در ماجرای پاسگاه شمسر سراوان را تکذیب کرد.

عرفان قارشین، کمیسر بخش مکران در منطقه خاران استان بلوچستان پاکستان، این ادعا را رد کرد.

رده کمیسر در پاکستان، یک مقام ارشد غیرنظامی منطقه‌ای است.

این اظهارات از آن رو اهمیت دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهارنظرهایی ضدونقیض، شمار سوخت‌برانی را که بر اثر تیراندازی پاسگاه شمسر سراوان کشته شدند بین دو تا سه نفر اعلام کرده و مسئولیت اصلی را متوجه گارد مرزی پاکستان دانسته‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*