آتش گرفتن چهار منزل کپری در هشتبندی از توابع شهرستان میناب

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۹۹ در پی وقوع یک فقره آتش سوزی ویرانگر در روستای دهندر از توابع هشتبندی چهار منزل کپری در این روستا با خاکستر یکسان شد.

این منازل متعلق به کشاورزان مهاجر فصلی ساکن در این روستا بود.

به دلیل شدت آتش سوزی این چهار منزل کپری به همراه وسایل داخل آنها نظیر یخچال، تلوزیون، مواد غذایی، وسایل آشپزی، پوشاک، مدارک سجلی و… به کلی از بین رفتند.

از علت وقوع این آتش سوزی اطلاعی در دست نیست.

دهیار روستای دهندر در این باره گفت: به دلیل اینکه این خانواده‌ها از قشر کارگر و بی بضاعت جامعه می‌باشند به شدت نیازمند حمایت نهادهای حمایتی، امدادی و خیران هستند تا بخشی از آلام و مشکلات آنها کاسته شود.

هر ساله با آغاز فصل کشاورزی در منطقه هشتبندی شهرستان میناب به دلیل ایمنی پایین خانه‌های کپری آتش سوزی در این منازل به وقوع می‌پیوندد و خانواده‌های بسیاری سرمایه و زندگی خود را از دست می‌دهند.

قریب به ۲۰ هزار کارگر مهاجر فصلی از شهرستان‌های رودان، بشکرد، بخش‌های سندرک و جگین شهرستان‌های میناب و رودان به همراه افراد جویای کار شهرستان‌های منطقه رودبار زمین نظیر کله گنج، منوجان، جیرپت، کهنوج و رودبار برای کشت و کار به هشتبندی مهاجرت می‌کنند و ۹ ماه از سال را در منازل کپری ساکن می‌شوند و با اتمام فصل کشاورزی به زادگاه خود باز می‌گردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*