تداوم معضل صف های طولانی سیلندر گاز در شهرستان پهره در سایه بی توجهی مسئولین

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، تداوم ‌صف‌های طویل سیلندر گاز در پهره (ایرانشهر)، در سایه بی تفاوتی مسئولین موجبات نارضایتی شهرواندان را فراهم کرده است.

بر اساس همین گزارش بسیاری از شهروندان، پی از ساعت ها انتظار به دلیل نبود سیلندر گاز، دست خالی به منزل بازگشتند.

سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان به گونه ای است که مردم در این استان درگیر ساده ترین و نخستین نیازهای شهروندی، مانند سیلندرگاز، بنزین، نان، شیرخشک و اکنون روغن و تخم مرغ هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*