وضعیت نامناسب و غیربهداشتی بیمارستان امام علی چهبار

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، وضعیت نامناسب و غیر بهداشتی محل تزریقات بیمارستان امام علی چهبار (چابهار) موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده است.

گفتنی است نبود بیمارستان و زیرساختهای بهداشتی و درمانی از معضلات و مشکلات مردم بلوچ است که در سایه بی تفاوتی مسئولین گاهی برای ساده ترین درمانها مجبورند به استانهای دیگر مراجعه کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*