دیوار‌نویسی اعتراضی: “اگر یک تار موی مولوی نقشبندی کم شود، بلوچستان را به گورستانتان تبدیل می‌کنیم”

به گزارش رسانک، بامداد امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، شهروندان بلوچ در شهر بمپور اقدام به دیوار نویسی اعتراضی علیه عدم پاسخگویی مسئولین قضایی و امنیتی نسبت به وضعیت مولوی فتحی محمد نقشبندی کردند.

گفتنی است که در روزهای اخیر گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که مولوی فتحی محمد نقشبندی در بازداشتگاه نهادهای امنیتی بدلیل شکنجه و فشارهای روحی و جسمی دچار ایست قلبی شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*