اخراج طلاب تبعه افغانستان دارالعلوم مکی زاهدان توسط نهاد‌های امنیتی

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، حدود سیصد تن از طلبه های دارالعلوم مکی زاهدان که از اتباع کشور افغانستان هستند توسط نهاد‌های امنیتی فراخوانده و با اتوبوس به اردوگاه اتباع خارجی منتقل شدند تا رد مرز شوند.

بر اساس این گزارش، این طلاب حوالی ساعت ٩ صبح با دوازده اتوبوس‌ که از طرف نهاد‌های امنیتی برای انتقال این طلاب به اردوگاه به دارالعلوم مکی زاهدان اعزام شده بودند؛ به اردوگاه مهاجرین منتقل و سپس از آنجا به کشور افغانستان رد مرز خواهند شد.

گفته می‌شود که با گفتگوی مسئولین دارالعلوم مکی زاهدان طی صدور حکم اخراج طلاب تبعه خارجی به این طلاب تا پایان امتحانات این دوره تحصیل داده شده بود که روز گذشته با اتمام این فرصت و مراسم فارغ التحصیلی این مدرسه این طلاب مجبور شدند که به کشورهای خود برگردند.

گفتنی است که در روزها ۲۰ و ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، در پی محاصره و یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی که شامل ۱۳ خودرو و اتوبوس بودند به چند مدرسه اهل سنت از جمله مسجد دینی مولوی عبدالعزیز در منطقه مرادقلی و مدرسه ابوذر غفاری در منطقه کریم آباد زاهدان که هر دو مدرسه از شعبه های دارالعلوم مکی هستند، بسیاری از طلبه ها را مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار داده و بیش از ۲۵۰ نفر را با خشونت رد مرز کرده بودند.

لازم به ذکر است که بازداشت و رد مرز طلبه های اهل سنت در حالی انجام می‌شود که هزاران طلبه شیعه از کشورهای دیگر با منابع مالی بیت المال ایران، در مراکز مذهبی قم و مشهد همراه با تسهیلات ویژه و کمک های مالی در حال تحصیل می‌باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*