وضعیت اسفناک بخشی از بیمارستان ایران در شهرستان پهره

به گزارش رسانک، ویدئوهای دریافتی از بیمارستان ایران واقع در شهرستان پهره (ايرانشهر) نشان می دهد که بخشی از قسمت جراحی زنان به شدت آسیب دیده و هیچگونه رسیدگی توسط مسئولان انجام نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، این قسمت از بخش جراحی زنان حدود سه ماه است که با همین وضعیت رها شده و همه سرویس‌های بهداشتی این بخش نیز غیرقابل استفاده هستند.

عدم رسیدگی و توجه مسئولان به زیرساخت‌های بهداشتی در بلوچستان و نبود امکانات باعث می شود بسیاری از بیماران علیرغم تحمل درد و رنج بیماری به صرف هزینه های گزاف به برای مداوا به سایر استان ها بروند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*