تکرار شعارهای پوشالی از سوی مسئولین جهت کشاندن ملت بلوچ پای صندوق های رای

رسانک/ امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، “علی رحمتی” مدیرکل ثبت احوال بلوچستان و سیستان با بیان شعارهایی تکراری و پوشالی گفت: “در حوزه فاقدین شناسنامه در راستای نامه وزیر کشور، فرمانداران باید نسبت به شناسایی افراد اقدام کنند تا با تعامل و همکاری نسبت به تعیین تکلیف این افراد اقدام کنیم.”

با نزدیک شدن به انتخابات، مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایران، با وعده هایی دروغین، خوش رنگ و لعاب و فریبنده به سراغ ملت بلوچ آمده اند تا با این فریب و حیله، آنان را پای صندوق رای بکشانند.

ملت بلوچ اما این بار هوشیارتر از همیشه پس از تجربه تلخ جمعه های خونین زاهدان و خاش، با ماهیت اصلی این نظام و افرادی که تحت عنوان کاندیدا مورد تایید این نظام هستند، آشنا شده و در این انتخابات فرمایشی شرکت نمی کنند.

بیشک شرکت در انتخابات برابر است با همصدا و همسو شدن با قاتلین جمعه های خونین زاهدان و خاش.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*