قطعنامه‌ تظاهرات کمیته‌ آلمان حزب مردم بلوچستان علیه اعدام در تظاهرات شهر فرانکفورت

به گزارش رسانک، روز شنبه ١۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، در بیش از ده شهر اروپا اعتراضاتی علیه افزایش اعدام ها توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران انجام شد که قطعنامه حزب مردم بلوچستان توسط محمود شیخ زاده در اعتراضات شهر فرانکفورت آلمان خوانده شد.

“رژیم جمهوری اسلامی ایران شمشیر را از رو بسته و با اجرای بیش از پیش احکام ننگین اعدام در کشور، قصد دارد از طریق ایجاد رعُب و وحشت در جامعه و سرکوب اعتراضات بالقوه‌ی پیش از ظهور آن‌ها در کف خیابان، چند صباحی به عمر سراسر ظلم و جّور خویش بیفزاید.

بلوچستان نسبت به جمعیت تقریبی سه درصدی از کل جمعیت کشور بالاترین نرخ سرانه‌ی اعدامها را با بیش از سی درصد، به خود اختصاص داده است.
آمار اعدامها در بلوچستان مؤید این نکته است، که قتل حکومتی بلوچها هزینه‌ی بس کمتری را متوجه رژیم می‌سازد.
با اصلاح قانون مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر، امید آن می‌رفت که آمار اعدامها در بلوچستان کاهش یابد، اما رژیم جمهوری اسلامی، که معترضان کف خیابان، آن را “جمهوری اعدامی” نامیده‌اند، با هدف سرکوب جنبش‌های دادخواھی و حق‌طلبانه در بلوچستان، بیش از پیش در مسیر انتقامجویی از مردم بلوچ، بدون متحمل شدن هیچگونه هزینه‌ای، به تعداد اعدام‌ها افزوده است و جای بسی تأسف است، که اغلب سازمان‌های حقوق بشری در این رابطه موضعی منفعلانه، در پیش گرفته‌اند.

دو جوان بلوچ، به نام‌های “منصور دهمرده” و “فرشید حسن زهی” با اتهامات واهی و پس از تحمل شکنجه‌های فراوان جسمی و روحی و عدم بهره‌مندی از حقوق انسانی و قانونی خود، به عنوان متهم و زندانی، محکوم به اعدام شده و بیم آن می‌رود، که هر لحظه حکم اعدام آن‌ها اجرا شود.
این در حالی است، که اخیرا یک جوان بلوچ به نام “سپهر شیرانی” در اداره‌ی اطلاعات رژیم و زیر شکنجه‌های بیرحمانه،‌ کشته شده است.

حزب مردم بلوچستان، اعدام را به هر دلیلی که باشد عملی وحشیانه و غیر انسانی می‌داند و در برنامه و اساسنامه‌ی خود، خواستار لغو آن شده است.

حزب مردم بلوچستان از سازمان‌های حقوق بشری، دولت‌های دموکراتیک و فعالین حقوق بشری می‌خواهد:

۱- با اعتراض به حکم اعدام و برپایی کمپین‌های اعتراضی، رژیم را تحت فشار قرار دهند، تا از اعدام مردم در ایران به ویژه در بلوچستان دست بکشد.
۲- حزب مردم بلوچستان از کشورهای دموکراتیک، به ویژه از دولت فدرال آلمان می‌خواهد، در دیدارهای دیپلماتیک خود، از ایران بخواهند، که از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعُب و وحشت و رسیدن به مقاصد سیاسی، استفاده ننماید.
۳- انتظار حزب مردم بلوچستان از سازمان‌ها، دولت‌ها و شخصیت های مدافع حقوق بشر این است، که با فعالیت‌های خود تا حد ممکن هزینه‌ی اعدام را برای جمهوری اسلامی بالا ببرند و تا جایی که امکان دارد، برای لغو حکم اعدام همه‌ی افراد در بند به ویژه “منصور دهمرده” زندانی معلول جسمی و “فرشید حسن زهی” که در خطر اجرای حکم اعدام هستند، کوشش نمایند.

کمیته‌ آلمان حزب مردم بلوچستان
فوریه‌ ۲۰۲۴

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*