تخریب قبرستان مرکز شهر چانف توسط شهرداری این شهر

به گزارش رسانک، قبرستان مرکز شهر چانف با وجود اعتراض و مخالفت شهروندان این شهر و نامه‌نگاری‌های اهالی و ساکنان آن، توسط مامورین شهردار تخریب شد.

بر اساس این گزارش، از یک سال گذشته بصورت مرحله ای و منظم شهرداری شهر چانف با وجود مخالفت و اعتراض مردم و مکاتبات اهالی با مرکز استان و پایتخت در حال تخریب قبرستان مرکز شهر و از بین بردن قبرهای این قبرستان بوده است.

این قبرستان در سال گذشته حصار کشی شده و توسط شهرداری روی قبر‌ها چندین بار خاک ریخته شده تا اثار قبر‌ها مخفی شود و در کنار قبرستان جدول کشی کرده‌اند و با اعتراض اهالی بهانه ریختن آشغال در کنار دیوار قبرستان برای حصاری کشی از طرف شهرداری عنوان شده و حال پس از گذشت یک سال قبرستان با بیل مکانیکی تخریب شده است.

گفتنی است که در طی یک سال اخیر اهالی با اعتراض به اقدامات شهرداری بارها به شهرداری مرکز استان و پایتخت نامه نگاری کرده و احساس نگرانی از اقدامات مخرب شهرداری شهر چانف در قبرستان کرده‌اند و با پاسخ اطمینان کننده شهرداری مرکز استان که تخریبی صورت نمی‌گیرد مطمئن شده‌اند، اما با وجود این شهرداری شهر چانف با بیل مکانیکی قبرستان را تخریب کرده است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*