تخریب صندوق صدقه مسجد مکی توسط نیروهای بسیجی در دزاپ

به گزارش رسانک، شامگاه روز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، چند نفر بسیجی صندوق صدقه متعلق به مسجد مکی، که در جلوی یک مغازه در دزاپ (زاهدان) نصب شده بود، با این بهانه که در ملاعام قرار دارد شکسته و داخل جوی آب انداختند.

به نقل از شاهدان عینی، نیروهای بسیجی که لباس شخصی به تن داشتند و با لهجه منطقه زابل صحبت می کردند، ابتدا به مغازه داران گفتند که با چه اجازه ای صندوق حمایت از مسجد مکی را در خیابان گذاشتید و اقدام به شکستن قفل کردند و آنرا داخل جوی انداختند که موجب اعتراض حاضرین و کسبه شد.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*