بازداشت و بیخبری از وضعیت دو طلبه و کارگر بلوچ توسط نیروهای امنیتی در ایست و بازرسی کرمان

به گزارش رسانک، روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، دو شهروند طلبه بلوچ که پس از اتمام دروس دینی خود جهت کارگری در یزد در حال سفر با اتوبوس بودند در میان مسیر توسط ماموران نظامی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال شدند.

هویت این دو شهروند بلوچ، “عارف محمدی زاده”، ۱۸ ساله و اهل زاهدان و “معاویه ریگی”، ۲۱ ساله، اهل بخش لادیز از توابع میرجاوه عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، معاویه و عارف پس از پایان دروس مذهبی و تعطیل شدن مدارس جهت کارگری به سمت یزد در حرکت بودند که در ورودی کرمان نیروهای نظامی بدون دلیل آنان را بازداشت و با خود برده اند.

گفته می‌شود که با وجود یک هفته پیگیری مکرر خانواده های آنان از مراجع قضایی و امنیتی کرمان تاکنون کسی پاسخ روشنی نداده است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*