بازداشت یک شهروند بلوچ توسط نیروهای لباس شخصی در مقابل دادگاه ایرانشهر

به گزارش رسانک، روز گذشته ١٢ بهمن ماه ۱۴۰۲، یک شهروند بلوچ پس از خروج از دادگستری شهر پهره (ایرانشهر) توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هویت این شهروند بلوچ، “محمد یوسف داودی” ٢۴ ساله، فرزند ناصر معروف به خالد، متاهل و اهل ایرانشهر عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، محمدیوسف که به کار زرگری مشغول است به دلیل احضاریه ای که برای او صادر شده، به شعبه چهار دادگاه کیفری یک ایرانشهر مراجعه کرده که با دو ضامن آزاد و از دادگاه خارج شده ولی پس از خروج از یاختمان دادگستری توسط نیروهای لباس شخصی که با دو خودروی تویوتا تایلندی و سمند بوده‌اند، وی را همراه با ضرب و جرح، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

گفتنی است که در حین بازداشت محمد یوسف از آزادی خود با ضمانت به نیروهای لباس شخصی گفته که نیروهای امنیتی بدون اعتنا وی را با خشونت سوار خودرو کرده‌اند.

بدنبال بازداشت این شهروند، خانواده وی که همراهش بوده‌اند به نزد قاضی مراجعه کرده که قاضی پرونده اعلام کرده که این پرونده جدید بازداشت وی مربوط به ما نیست و نهادهای دیگر مانند اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، قرارگاه سپاه ،اداره آگاهی نیز علیرغم پیگیری های خانواده، پاسخگو نبوده‌اند.

از علت بازداشت، اتهامات انتسابی و محل نگهداری این شهروند بلوچ تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*