امام جمعه سراوان خطاب به «مخبران و خائنین»: به زودی رسوا خواهید شد

به گزارش رسانک، روز جمعه ٨ دی ماه ۱۴۰۲، امام جمعه سراوان به افرادی که در قبال دریافت امتیازات و رانت حکومتی به گفته ایشان «به قوم و مذهب خود خیانت می‌کنند» به شدت حمله کرده و به آنها هشدار داده است.

مولوی حفیظ الله رئیسی امام جمعه مسجد مدنی سراوان در مراسم نماز جمعه خطاب به کسانی که آنها را «مخبران و خائنین به قوم» مخاطب کرده، با اشاره به شرکت آنها در جلسات خصوصی حکومتی هشدار داده و گفته است: «ای خائنان قوم و ای مخبران اگر از این عمل جبهه گیری خود در جلسات خصوصی علیه مولانا عبدالحمید باز نیایید رسوا خواهید شد هم در این جهان و هم در دنیای دیگر»

این روحانی بلوچ خطاب به افرادی که در قبال رانت حکومتی تبدیل به مجریان سیاست های حاکمیت می‌شوند، گفته است: «این تریبون و امتیاز پمپ بنزین و جایگاه نفت و تراکتور و چاه کشاورزی و… ارزش خیانت به قوم و ملت را ندارد.»


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*