درایت مولوی عبدالحمید و ریش سفیدان با تحویل دادن قاتلان دو شهروند بلوچ به مراجع قضایی جهت جلوگیری از انتقام

به گزارش رسانک، با پیگیری های مولوی عبدالحمید، روحانیون مسجد مکی و مشارکت و همراهی بزرگان و معتمدان طایفه عمرزهی، ضاربان  “اقبال طلایه (میربلوچزهی)” و “معراج ریگی (میربلوچزهی)” تحویل مقامات انتظامی و قضایی شهرستان شدند.

گفتنی است این اقدام برای جلوگیری از انتقام گیری و گسترش دامنه حملات خونین و بروز نبردهای طایفه ای بسیار موثر است و ریش سفیدان و معتمدین با این عمل ضمن محکوم‌ کردن برادرکشی در بلوچستان، نمایانگر حق خواهی و عدالت جویی شدند.

لازم به ذکر است روز دوشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۲، در پی تیراندازی افراد مسلح، دو شهروند به نام های “اقبال طلایه (میربلوچزهی)” و “معراج ریگی (میربلوچزهی)” در خاش جان خود را از دست دادند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*