٩ ماه عدم پرداخت حقوق پیمانکاران بومی شرکت های پتروشیمی در چابهار

به گزارش رسانک، گزارش های دریافتی از شرکت های زيرمجموعه پتروشیمی ٩ ماه از حقوق پیمانکاران بومی را پرداخت نکرده و مسئولان نیز تاکنون پاسخگوی این افراد نیستند.

بر اساس این گزارش‌ها، حدود هشت شرکت زیر نظر شرکت پتروشیمی چابهار وجود دارد که هر چند شرکت زیر نظر یک کارفرما هستند و در ٩ ماه گذشته به هیچکدام از پیمانکاران حقوق پرداخت نکرده‌اند.

گفته می‌شود که برخی از این افراد بومی برای تامین حقوق کارگران ناچار به فروش اموال خود شده‌ و علیرغم درخواست ها و پیگیری های مکرر، مسئولان ذیربط پاسخ قانع‌کننده‌ای برای دلیل حقوق معوقه ارائه نکرده‌اند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*