ضرب و جرح پزشک سونوگراف خاش به دلیل رفتار زشت و زننده با مراجعین زن

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ١٢ آذر ماه ۱۴۰۲، پزشک سونوگراف در خاش به دلیل رفتار زشت و زننده با مراجعه کنندگان زن، توسط افراد ناشناس مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

این پزشک که با فامیل نوراللهی عنوان شده با استفاده از موقعیت شغلی خود در شهر خاش اقدام به سوءاستفاده از شهروندان و مراجعه کنندگان زن کرده است.

برخی از شهروندان در خاش با انتشار متنی در فضای مجازی مبنی بر سوءاستفاده این پزشک و رفتار زشت و زننده با مراجعه کنندگان زن خبر داده بودند.

این پزشک که اقدام به بکاربردن الفاظ زشت و رکیک به یک مراجعه کننده زن کرده، توسط همراهان این بیمار مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.

طبق این گزارش، این پزشک از ناحیه صورت توسط افراد ناشناس زخمی شده است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*