بازداشت یک نوجوان بلوچ توسط نیروهای لباس شخصی در دزاپ

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۲، یک نوجوان بلوچ در خیابان چمران دراپ (زاهدان) توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هویت این نوجوان بلوچ “عمران خارکوهی”، ۱۸ ساله، اهل زاهدان عنوان شده است.

خانواده عمران به ارگان های مختلفی مراجعه کردند اما دستگاه های امنیتی و قضایی از پاسخگویی در مورد وضعیت او خودداری کرده اند و همین امر موجبات نگرانی آنان را فراهم کرده است.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*