عدم استخدام و رفتار تبعیض‌ آمیز با کارگران بلوچ از سوی مدیران پتروشیمی نگین مکران در چابهار

به گزارش رسانک، شرکت کیمیا صنعت، پتروشیمی نگین مکران‌ در رفتاری تبعض‌آمیز از استخدام و به کارگیری شهروندان و کارگران بلوچ خودداری کرده و با معدود کارگران شاغل در این شرکت از سوی مدیران برخوردهای تبعیض‌آمیز انجام می‌گیرد.

بر اساس گفته های یک کارگر بلوچ، این شرکت حدودا هزار نیرو دارد که اکثر آنها غیر بومی و از شهرستان‌ها می‌باشند و پیمانکاران این شرکت از استخدام و به کارگیری نیروهای بومی و بلوچ امتناع می‌کنند.

وی در ادامه می‌گوید که حقوق کارگران بومی بلوچ به مراتب پایین تر از حقوق کارگران شهرستانی غیر بومی است بطوریکه حقوق کارگران بومی بلوچ ماهیانه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان است اما نیروهای غیربومی حقوقی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دریافت می کنند و از تمام مزایا و حتی پول بلیط هواپیما از جانب شرکت کیمیا صنعت بهره می‌برند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*