نارضایتی مردم از وضعیت بیمارستان خاتم الانبیا جاشک این شهر

به گزارش رسانک، عدم رسیدگی پزشکی، رفتار زننده پزشکان با بیماران و خدمت رسانی ضعیف به شهروندان در بیمارستان خاتم الانبیا جاسک باعث نارضایتی و انتقاد گسترده آنها شده است.

بر اساس گزارش های دریافتی، خدمات دهی و رسیدگی پزشکی در بیمارستان بسیار ضعیف است و پزشکان متخصص تنها در نوبت صبح که به موقع نیز حضور ندارند و به صورت بسیار محدود مراجعه کنندگان را ویزیت می کنند. این پزشکان بیشتر به فکر حضور در مطب ها و درمانگاه شهید روشنی که خصوصی است در شیفت بعد از ظهر هستند.

همچنین، بدرفتاری و برخورد زشت و زننده پزشکان و پرسنل بیمارستان خاتم الانبیاء شایسته شهروندان جاسک نیست و مسئولین امر نسبت به این موضوع ورود کنند.

گفته می‌شود که بیمارستان خاتم الانبیاء جاسک دارای ۳۲ تخت است که نسبت به جمعیت این شهرستان و مراجعه کنندگان بسیار کم بوده و هیچ مسئولی تاکنون چاره اندیشی نکرده است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*