دهن کجی رژیم جمهوری اسلامی ایران به ملت بلوچ

به گزارش رسانک، علی سرگزی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بلوچستان و سیستان اعلام کرده که پیشنهاد شده روز ۲۸ آذر به عنوان رویداد ملی استان بلوچستان و سیستان تحت عنوان «میار ولایت» در تقویم ملی کشور ثبت شود.

این پیشنهاد از سوی مصطفی محامی، نماینده خامنه ای در حالی مطرح شده که علی خامنه ای مسئول کشتار بسیاری از مردم بلوچ هست و فقط در جمعه های خونین زاهدان و خاش بیش از صد و بیست نفر از مردم بیگناه بلوچ توسط آتش به اختیاران و نیروهای تحت فرمان او کشته شدند.

ملت بلوچ نیز بارها در جمعه های اعتراضی علیه علی خامنه ای شعار داده و خواستار سرنگونی وی شده‌اند.

علی خامنه ای یکی از منفورترین حاکمان در کل دنیا می باشد که مدتی را در شهرستان پهره (ایرانشهر) در تبعید به سر برد ولی پس از رسیدن به حکومت و قدرت نه تنها جواب مهمان نوازی و محبت ملت بلوچ را نداد، بلکه دست به کشتار و نسل کشی سیستماتیک در بلوچستان زد.

با این کارنامه که علی خامنه ای در بلوچستان از خود بر جای گذاشته است، پیشنهاد تخصیص یک روز در تقویم ایران به “میار ولایت” و وصل نمودن او به ملت بلوچ، هیچ معنایی جز دهن کجی به بلوچ و بلوچستان نمی تواند داشته باشد.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*