تنها جاده کشیکور از استاندارد لازم برخوردار نیست

رسانک/ بخش کشیکور از توابع شهرستان سرباز در جنوب بلوچستان با ۵۹ روستا و جمعیت سیزده هزار نفری، فاقد جاده مناسب برای تردد است.

گفتنی است تنها جاده این بخش که روستاها را به همدیگر وصل می‌کند از استاندارد لازم برخوردار نیست و تردد خودروهای سبک و سنگین نیز خطر تصادفات جاده‌ای را در این محور تشدید کرده است.

لازم به ذکر است جاده‌های کم عرض و زیرساخت نامناسب مواصلاتی در بلوچستان سالانه منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان می‌شود.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*