بازداشت دو شهروند بلوچ توسط نیروهای امنیتی در دزاپ

به گزارش رسانک، شامگاه دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، دو شهروند بلوچ در دزاپ (زاهدان) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

بازداشت دو شهروند بلوچ توسط نیروهای امنیتی در دزاپ

به گزارش رسانک، شامگاه دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، دو شهروند بلوچ در دزاپ (زاهدان) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

هویت این دو شهروند بلوچ: “مصباح اسماعیل زهی (شه بخش)”، ۲۰ ساله و “عبدالمتین اسماعیل زهی (شه بخش)”، ۲۱ ساله اهل زاهدان عنوان شده است.

گفتنی است مصباح و عبدالمتین در حالی که به سمت منزل خود بودند، در یکی از خیابانهای زاهدان بازداشت شده و هیچ اطلاعی از وضعیت شان در دسترس نیست.

هویت این دو شهروند بلوچ: “مصباح اسماعیل زهی (شه بخش)”، ۲۰ ساله و “عبدالمتین اسماعیل زهی (شه بخش)”، ۲۱ ساله اهل زاهدان عنوان شده است.

گفتنی است مصباح و عبدالمتین در حالی که به سمت منزل خود بودند، در یکی از خیابانهای زاهدان بازداشت شده و هیچ اطلاعی از وضعیت شان در دسترس نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*