ازدحام شهروندان در صف سیلندر گاز در شهرستان شستون

به گزارش رسانک، روز شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲، کمبود گاز ناشی از سومدیریت باعث شده تا شهروندان شهرستان شستون (سراوان)، ساعتها در صف طولانی دریافت گاز معطل باشند.

یکی از شهروندان در این باره اذعان داشته که: “اینجا شرکت گاز سراوان است؛ بیش از ده روز است که مردم از صبح زود برای گرفتن گاز مایع در صف می ایستند تا ظهر، اما باز هم به مردم گاز نمیرسد و تکلیف آنانی که این چند روزه منتظر بودند، اینجا تو این شرایط چیست و مسئولین چرا این مشکلات رو رسیدگی نمی کنند؟”

لازم به ذکر است مردم در بلوچستان برای ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق شهروندی در مضیقه هستند و برای اقلام ضروری همچون سیلندرگاز و بنزین باید ساعت ها در صف بایستند.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*