آتش زدن خودروی یک تبعه افغانستان در شهر بنت توسط افراد ناشناس

به گزارش رسانک، بامداد ٢١ آبان ماه ۱۴۰۲، افراد ناشناس در شهر بِنت واقع در شهرستان گِه (نیکشهر) خودروی یک تبعه افغانستان را به آتش کشیدند.

بر اساس این گزارش، این تبعه افغانستانی چندین سال است که در بنت به کار مغازه داری مشغول بوده و با کسی نیز مشکلی نداشته است.

از هویت و انگیزه عامل یا عاملان این اقدام تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*