بازرسی بدنی شهروندان نمازگزار در زاهدان توسط نیروهای نظامی

رسانک/ روز جمعه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۲، نیروهای نظامی مستقر در اطراف ورودی های مسجد مکی و مصلی زاهدان شهروندان نمازگزار را کنترل و مورد تفتیش و بازرسی بدنی قرار دادند.

بازرسی شهروندان نمازگزار در حالی انجام می‌شود که در طول چند دهه اخیر رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و نظامی نه تنها هیچگونه تلاشی برای امنیت نمازگزاران اهل سنت در زاهدان انجام نداده‌اند بلکه خود در موارد بسیاری از جمله کشتار مردم در سال ١٣٧٢ و جمعه خونین زاهدان در ۸ مهر ۱۴۰۱ عامل اصلی ناامنی در این مکان بوده‌اند.

لازم به ذکر است که در جمعه های پیشین نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان‌های خیام، بلوار بهداشت، توحید، مدنی، خرمشهر، رازی، بهشتی و مدرس اقدام به ایجاد ایست و بازرسی و برپایی چادر در کوچه ها و خیابانهای ورودی و خروجی مصلی و مسجد مکی کرده اند و شهروندان از جمله زنان را نیز توسط نیروهای زن که همراه شان حضور داشت مورد تفتیش و بازدید بدنی قرار داده اند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*