انتقال هفتاد زندانی زندان ایرانشهر برای تنظیف شهر

به گزارش رسانک، روز شنبه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۲، هفتاد تن از زندانیان زندان پهره (ايرانشهر) به دستور دادستان این شهرستان برای کمک به نیروهای خدماتی شهرداری پهره در تنظیف و پاکسازی شهر به داخل شهر منتقل شده و پس از وقت اداری به زندان بازگردانده شدند.

بر اساس این گزارش، بهمن احمدی و ریاست زندان این طرح را در راستای “تعامل موثر با شهرداری” عنوان کرده‌اند و زندانیان تحت تدابیر امنیتی در بخش کوچکی از شهر رفتگری کرده‌اند.

گفتنی است که این زندانیان پس از اتمام وقت اداری به زندان بازگردانده شده‌اند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*