مسجد مکی؛ خاری در چشم جمهوری اسلامی/ صبر مردم بلوچ را محک نزنید

رسانک/ در حالی که طی دو‌ هفته گذشته (اواخر مهر ماه ۱۴۰۲)، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ،امام جمعه مردمی زاهدان جهت حفظ جان و مال مردم و جلوگیری از بازداشت های فراقانونی و فله ای شهروندان، مردم را دعوت به راهپیمایی سکوت کرد، رژیم جمهوری اسلامی ایران دچار توهم شده و خود را پیروز‌ مبارزه با ملت بلوچ می داند.

از همین رو، جمهوری اسلامی در طول چند هفته اخیر فشارها بر مردم، مجموعه مکی و اساتيد دارالعلوم زاهدان را به شدت افزایش داده و از طرف دیگر با مطرح کردن اتهامات واهی و دروغین علیه این مجموعه و شخص مولوی عبدالحمید طی برنامه‌هایی از قبل، طرح ریزی شده در تلاش برای ایجاد پرونده‌های قضایی علیه مولوی عبدالحمید می‌باشد.

در این میان، مسئولین و رسانه های حکومتی و وابسته به نهادهای امنیتی، بارها به مولوی عبدالحمید تاخته و از هیچ توهین و افترایی فروگذار نکردند که در آخرین اقدام جهت بی جلوه نشان دادن مسجد مکی که خار چشم بسیاری از دشمنان شده، برق قسمتهایی از آنرا قطع کردند.

اما مسئله مهم و اصلی این است که رژیم‌ جمهوری اسلامی ایران از این نکته غافل می‌باشد که شاید مردم بلوچ بنا به درخواست مولوی عبدالحمید تظاهرات سکوت برگزار می‌کنند، اما هیچگاه توهین به مولوی عبدالحمید و مجموعه مکی را بر نمی تابند و هر زمان این آتش زیرخاکستر آماده شعله کشیدن است تا دوباره با جمعه های اعتراضی آتش به افکار و توهمات حاکمیت بیافکنند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*