باج دهی جمهوری اسلامی ایران به حکومت طالبان امروز ١٨ آبان ماه ۱۴۰۲، هیات عالی‌ رتبه افغانستان به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر و رئیس الوزرا حکومت افغانستان به چابهار آمدند و به دانشگاه بین المللی چابهار رفتند. آنجایی که تعداد زیادی دانشجوی افغان تحصیل می کنند.

در این سفر ملا عبدالغنی خواهان پذیرش بیشتر دانشجویان افغانی شد. وی از بندر و اسکله ها و منطقه آزاد چابهار نیز دیدار کرد و خواهان مشارکت هر چه بیشتر حکومت طالبان در مدیریت بندر چابهار شد.

جمهوری اسلامی ظاهرا طالبان را شریک مناسبی در طرح ضدمردمی توسعه سواحل بلوچستان و آمایش سرزمینی آن می داند. در حالیکه که مردم بلوچ از هر نوع مشارکت محروم هستند و حکومت طالبان تحت هیچ شرایطی حتی حاضر نیست یک قطره آب حقابه هامون را بدهد.

عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*