تنبیه بدنی و خشن یک دانش آموز ابتدایی توسط مدیر مدرسه ای در شهرستان کنارک

به گزارش رسانک، امروز سه شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، مدیر یک مدرسه در شهرستان کنارک با استفاده از شلاق و لگد اقدام به تنبیه بدنی و خشن دستکم یک دانش آموز کرد.

این رفتار مدیر مدرسه در حالی انجام گرفته که طبق ماده ٧٧ آیین نامه انضباطی مدارس، اعمال هرگونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه دانش آموزان ممنوع است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*