جان باختن یک نوجوان بلوچ بر اثر شلیک گلوله در حین تمیز کردن اسلحه در خاش

به گزارش رسانک، شامگاه روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲، یک نوجوان بلوچ در حین تمیز کردن اسلحه و شلیک ناگهانی گلوله و اصابت آن به ناحیه سر جان خود را از دست داد.

هویت این نوجوان بلوچ “سپهر کرد”، ۱۸ ساله، فرزند انور اهل خاش عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، شامگاه روز گذشته سپهر در حال تمیز کردن اسلحه بوده که بدلیل وجود گلوله در اسلحه و سهل انگاری، با خارج شدن گلوله و اصابت آن به سر وی، جان خود را از دست داده است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*