شهید “محمد صادق آرامش” از شهدای جمعه خونین خاش

رسانک/ در روز جمعه ١٣ آبان ماه ۱۴۰۱ ، نیروهای تا دندان مسلح رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر خاش جنایتی خونین را در بلوچستان تکرار کردند و به سمت ده‌ها شهروند بلوچ تیراندازی مستقیم کرده و چندین نفر را قتل عام کردند.

شهید “محمد صادق آرامش (براهویی)” از شهدای جمعه خونین خاش می‌باشد که با اصابت گلوله جنگی به سر جان خود را از دست داد.

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*