«روز دادگاه یک وکیل تسخیری برای چند لحظه پرونده را یک مطالعه سرسری کرد و خود وکیل به من گفت این اتهامات را قبول کن تا نجات پیدا کنی.» این تجربه یکی از فعالین بلوچ از دادگاه خود درباره اهمیت نقش وکیل تعیینی و عدم اعتماد به وکیل تسخیری است. بسیاری از فعالانی که در جریان خیزش ۱۴۰۱ دستگیرشده بودند به پژوهشگران «فعالیت امن» گفتند که وکیل تسخیری نه تنها به آن‌ها کمک نکرده بود،‌ بلکه همانند یکی از بازجویان دستگاه امنیتی عمل کرده و با توصیه‌های اشتباهی چون عدم اطلاع‌رسانی و یا قبول اتهامات، در راستای محکومیت سنگین‌تر آن‌ها تلاش کرده بود.

📍🌍 اینستاگرام :https://instagram.com/safe.activism

🆔 ارتباط با ما: @Safeactivism1
🆑 کانال فعالیت امن: @SafeActivism

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*