بی آبی تقریبا نیمی از مردم دزاپ

به گزارش رسانک، قطع بیش‌ از ۴۸ ساعته آب در زاهدان و افت فشار آب باعث شده که ۳۵ درصد از جمعیت این شهر با تنش آبی مواجه شوند.

گفتنی است گرمای نزدیک به ۵۰ درجه و خشکسالی و توفان‌های شدید، باعث شده است که بیش از ۴۸ ساعت، آب در ۲۴ نقطه شهر دزاپ (زاهدان) دچار قطعی شده و مردم را با تنش آبی شدید مواجه کرده است.

لازم به ذکر است در حالی که در سایه بی کفایتی مسئولین، مردم در زاهدان و سایر شهرهای بلوچستان از کمبود آب و سیلندر گاز و قطعی مداوم برق رنج می کشند، مسئولین  کاهش بیست درصدی مصرف آب از جانب هر خانوار را راه‌حل مشکل در تابستان سال جاری خوانده اند.

با این راهکار مسئولین به سادگی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و مردم را به دلیل «مصرف بی رویه» مقصر اصلی قطعی آب قلمداد می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*