خبر

سرقت مسلحانه از موبایل فروشی شایان دزاپ در روز روشن/ آیا غیر از نظامیان کسی می تواند در آرامش سرقت کند؟

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ٢ مرداد ماه ۱۴۰۲، افراد مسلح ناشناس اقدام به سرقت مسلحانه از موبایل فروشی برتر دزاپ کردند. بر اساس ویدئو منتشر شده این سرقت توسط …..ادامه خبر