ازدحام مردم چاه جمال ایرانشهر در صف طویل نانوایی در هوای گرم ۵۰ درجه

به گزارش رسانک، روز ۱۱ تی رماه ۱۴۰۲، ویدئوی ارسالی یک شهروند خبرنگار از چاه جمال پهره (ایرانشهر) نشان می دهد که مردم برای تهیه نان مورد نیاز خود ساعت ها باید در هوای بسیار گرم ۵۰ درجه زیر آفتاب داغ در صف نانوایی معطل باشند.

گفتنی است در سایه بی کفایتی دولت، مردم در همه شهرهای بلوچستان با کمبود نان از سوی خبازی ها مواجهند، به طوری که گزارش های دریافتی حاکیست شهروندان ساعت ها باید در صف های طویل برای تهیه چند قرص نان مورد نیاز بایستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*