زنان عرب جتسجوگران فضا؛ زنان و کودکان بلوچ قربانیان جفا

شاری بلوچ

این روزها خبر اعزام ریانه برناوی، اولین فضانورد زن عرب از کشور عربستان به فضا در صدر اخبار جهان قرار گرفته و ساره امیری وزیر علوم پیشرفته، رئیس سازمان فضایی و نایب رئیس ماموریت مریخ امارات متحده عربی دریچه های جدیدی را رو به فضا گشوده است.

در حالی که در کشورهای همسایه زنان در شرایطی یکسان و برابر, فضا را به تسخیر خویش درآورده اند، کودکان بلوچ در جغرافیای ایران تحت تاثیر تبعیض سیستماتیک و مستمر دولتی و جامعه، تحت جفا، در حسرت تحصیل هستند.

در طی یک قرن گذشته حاکمان جغرافیای ایران همیشه تلاش داشته اند تا مردم بلوچ را در جهل و عقب ماندگی فرهنگی نگه دارند که گواه این مدعا کمترین میزان فضای آموزشی در بلوچستان است.

در قرن ۲۱ همچنان در بسیاری از شهرها و‌ روستاهای بلوچستان یا مدرسه وجود ندارد و یا کودکان مجبورند با طی مسافت‌هایی طولانی در کلاس درسی کپری به تحصیل علم بپردازند.

این بسترسازی دولتی، زمینه را برای رشد تفکرات اعتقادی افراطی در این اقلیم هموار کرده است که فرهنگ اصیل بلوچی را هدف قرار داده و ما شاهد هستیم برخی از خانواده ها بر مبنای تعصبات مذهبی و‌ بعضا قومی، از تحصیل فرزندان دختر خود جلوگیری می کنند.

به جز دو مورد مشروحه فوق می توان از آموزش به زبان مادری نیز سخن گفت که از ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی در یک جامعه چند زبانی است که مردم بلوچ همیشه از آموزش به زبان مادری خود از سوی حاکمان ایران محروم بوده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*