مافیای صادرات گاز و مردمانی با سیلندر گاز خانگی در بلوچستان

رسانک/ در حالی که مردم بلوچستان در شهرهای مختلف در صف های طولانی بایستی جهت دریافت یک سیلندر گاز برای مصرف خانگی ساعت ها منتظر بمانند، صف طویل تانکرهای حمل گاز جهت صادرات به پاکستان و افغانستان در زاهدان وجود دارد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، بسیاری از تانکرهای حمل گاز متعلق به مافیای حبیب الله دهمرده، عضو مجلس ایران از زابل هستند که پس از دریافت گاز آن را به کشورهای همجوار منتقل می‌کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*