خبر

شعارنویسی اعتراضی شماری از زنان پس از حضور برخی از افراد شناخته شده خاش در ضيافت افطار سپاه 

دختران آزادیخواه بلوچ در واکنش به حضور تعدادی از سرداران و روحانیون خودفروخته بلوچ در مراسم افطاری که توسط سپاه پاسداران تدارک دیده شده بود، اقدام به شعارنویسی علیه آنان …..ادامه خبر