خبر

#تکمیلی# جان باختن یک سوختبر بلوچ بدنبال انداختن خارک توسط نیروهای پاسگاه محور پهره به دلگان

جان باختن یک سوختبر بلوچ بدنبال انداختن خارک توسط نیروهای پاسگاه محور پهره به دلگان به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، یک سوختبر بلوچ بدنبال انداختن خارک …..ادامه خبر

خبر

جان باختن دو سوختبر بلوچ بدنبال انداختن خارک توسط نیروهای پاسگاه محور پهره به دلگان

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، دو سوختبر بلوچ بدنبال انداختن خارک توسط نیروهای انتظامی پاسگاه چاهشور در محور ایرانشهر_دلگان، جان خود را از دست دادند. از …..ادامه خبر