رؤیت ماه “دو شبه” در سراسر بلوچستان

به گزارش رسانک، شامگاه امروز جمعه ١ اردیبهشت ماه ١۴٠٢، هلال ماه شوال در همه مناطق بلوچستان، با چشم غیرمسلح و به راحتی قابل رؤیت است.

تصاویر دریافتی از زاهدان، خاش، شستون، پهره، چهبار، سیریک، رودبار زمین و کرمان نشان می دهد که ماه شوال “دو شبه” است. بنابراین فردا روز دوم ماه شوال است.

گفتنی است که امروز جمعه، علیرغم اعلام مسجد مکی برای پایان ماه رمضان، برخی مناطق مانند چهبار از اعلام روز عید فطر خودداری کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*