تلاش سپاه پاسداران برای ایجاد اختلاف بین مردم و سوختبران/ شهروندان هوشیار باشند

به گزارش رسانک، سپاه پاسداران در ادامه طرح‌های اختلاف افکنانه و تفرقه انگیز خود، قصد دارد مردم مرزنشین و سوختبران بلوچ را با يکديگر درگیر کند.

سردار ظریفی فرمانده سپاه قرارگاه عملیاتی سجاد با حضور در مرز جالک (جالق) از مردم منطقه خواست جلوی زاهدانی، سراوانی و خاشی و … را بگیرند. 

این در حالی است که تاکنون بسیاری از مردم در مناطق مختلف بلوچستان با همکاری همدیگر توانسته‌اند امرار معاش کنند و بایستی هوشیار باشند و فریب سیاست های تفرقه افکنانه رژیم جمهوری اسلامی ایران را نخورند. 

طرح سپاه پاسداران در پروژه های مختلف این است که سوخت را خود سپاه بفروشد و تنها تا ۲۰ کیلومتری مرز مردم را با پرداخت های ماهیانه ساکت کند و همزمان بلوچ های حوزه مرزی را که پول دریافت می‌کنند با مناطق دیگر درگیر کند.

با خاموش سازی اعتراضات بلوچستان طرح های سابق ایجاد درگیری داخلی و جلوگیری از اتحاد دوباره بلوچ ها و قیامشان علیه حکومت یکی بعد از دیگری دوباره آغاز شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*