سخنرانی نماینده سازمان زنان بلوچستان (برمش) در گردهمایی اعتراضی ملل خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی

به گزارش رسانک، روز شنبه ١٢ فروردین ماه ۱۴۰۲، خانم فضیله رئیسی، از اعضای اصلی و نماینده برَمْش (سازمان زنان بلوچستان) در گردهمایی اعتراضی شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری ملل تحت ستم در جغرافیای ایران سخنرانی کرد.

در این تظاهرات مسالمت آمیز، شماری از اعضاى حزب مردم بلوچستان نیز شركت داشتند و اعتراض خود را به جمهوری اسلامی اعلام کردند.

گفتنی است که اين گردهمایی اعتراضی رنگین کمان جغرافیای ایران در اعتراض به یکصد سال مرکزگرایی و نقض حقوق ملل در ایران و همچنين اعتراضى به استقرار غير دمكراتيك بودن جمهورى اسلامى ايران بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*