ویدئوهایی از اعتراضات مردم در زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ١٩ اسفند ماه ۱۴۰۱ ، در بیست و سومين جمعه اعتراضی ملت بلوچ، مرد زاهدان بر علیه جمهوری اسلامی ایران بپاخاستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*