تظاهرات زنان منطقه اسماعیل آباد خاش در حمایت از مولوی عبدالحمید

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، شمار زیادی از زنان منطقه اسماعیل آباد خاش با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی خواستار آزادی زندانیان سیاسی خصوصا مولوی عبدالمجید مرادزهی شدند.

مولوی عبدالمجید مرادزهی از روحانیون نزدیک به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه دزاپ است که در تاریخ ١٠ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ۱۱ بهمن ماه به مشهد منتقل شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*