شعار مردم بلوچ در مورد نظامیان جمهوری اسلامی

رسانک/ مردم زاهدان با سر دادن شعارهای اعتراضی علیه سپاه پاسداران و بسیجی ها، انزجار خود را نسبت به جنایات رژیم جمهوری اسلامی و کشتار مردم در خیزش ١۴٠١ ، نشان می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*