کنترل بازار مشترک در دست انقلابیون بلوچ

رسانک/ منطقه بازار مشترک در شهر دُزاپ (زاهدان) همچنان تحت کنترل انقلابیون بلوچ است و اعتراضات به طرق مختلف ادامه دارد.

این انقلاب تا حصول پیروزی و آزادی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*