شلیک انواع گاز اشک آور به مردم در بلوچستان

رسانک/ مردم فریاد آزادی می‌زنند و نیروهای تحت فرمان علی خامنه ای گلوله و گاز اشک‌آور به مردم می‌زنند.

این گلوله ها دیگر کارساز نیست و مردم برای یک ایران تغییر می‌خواهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*