ویدئویی از لحظه اصابت گلوله به یک جوان که فریاد می‌زند “جانم فدای ایران”

رسانک/ شجاعت و دلاوری را در این کلیپ که محل دقیق آن مشخص نیست را ببینید که مردم و جوانان چگونه برای انقلاب و برای همدیگر فداکاری می‌کنند.

این انقلاب تا حصول پیروزی و آزادی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*