دیدگاه‌های مولوی عبدالحمید درباره زنان و حجاب از مقامات جمهوری اسلامی جلوتر است

رسانک/ مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ،امام جمعه مرکز بلوچستان ،شهر دُزاپ (زاهدان) در طول اعتراضات مردمی چند ماه اخیر در کنار مردم ایستاده است.

بسیاری از رسانه‌های رژیم جمهوری اسلامی علاوه بر تهدیدات زیتد وی را به کشورهای عربی وابسته معرفی کرده‌اند این در حالی است که مولوی بارها از حقوق مترقی بین المللی در قبال، زن، دین و سیاست بیان کرده است.

(گفتگوی عبدالستار دوشوکی با تلویزیون صدای آمریکا)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*